Betalen met iDEAL

Voor 22:00 uur besteld
volgende werkdag op de post*

Klantenservice

Filters  • Merk


Google+ Google Twitter Facebook LinkedIn


Disclaimer

ONLINE-TWEEDEHANDS.NL is uitsluitend bedoeld ter algemene informatie. Indien er sprake is van enig uitleg of advies op de website, heeft dit een algemeen karakter en is de uitleg of het advies niet gericht op een specifieke situatie of probleem.

Hoewel de informatie op de website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt samengesteld en ONLINE-TWEEDEHANDS.NL streeft naar de grootste mate van volledigheid in het verschaffen van informatie, kan ONLINE-TWEEDEHANDS.NL geen garantie geven dat deze informatie volkomen juist is en/of blijft.

Bezoekers van de website van ONLINE-TWEEDEHANDS.NL kunnen dan ook geen rechten ontlenen aan de publicaties op de website. ONLINE-TWEEDEHANDS.NL aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die direct of indirect ontstaat als gevolg van het gebruik of als gevolg van de onmogelijkheid van het gebruik van door ONLINE-TWEEDEHANDS.NL op de website gepubliceerde informatie.

Niets van de op de website gepubliceerde gegevens of afbeeldingen mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar worden gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van ONLINE-TWEEDEHANDS.NL.

Hoewel ONLINE-TWEEDEHANDS.NL ernaar streeft dat haar website continu toegankelijk is, kan ONLINE-TWEEDEHANDS.NL geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele gevolgen op welke wijze dan ook ontstaan als gevolg van het feit dat haar website om welke redenen dan ook, op enig moment voor een bepaalde periode niet beschikbaar is. De website kan tevens tijdelijk of definitief buiten gebruik worden gesteld zonder voorafgaande aankondiging. Alle rechten zijn voorbehouden.

Iedereen die zich toegang verschaft tot de website van ONLINE-TWEEDEHANDS.NL wordt geacht op de hoogte te zijn van het hierboven vermelde. Voor vragen dien je contact op te nemen met de beheerder van deze site.  • € 0,00

  • € 0,00

  • € 0Afrekenen


2019 ONLINE-TWEEDEHANDS.NL